Świetlica pozalekcyjna ma charakter opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczny.

Celem świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie najlepszej opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i możliwości odrabiania prac domowych.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.


Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania
oraz reguł gier

i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.

 

 

 Podczas przebywania na świetlicy, wychowankowie zobowiązani są do:

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,

- zgłaszania prowadzącemu nauczycielowi wszelkich niedyspozycji i wypadków,

- przestrzegania dyscypliny,

- dbania o porządek i czystość,

- szanowania gier, zabawek i przyborów.


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz