Akademia Przedszkolaka

 

 

 

Od 25 stycznia 2010r. najmłodsze dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły uczestniczą w projekcie ,,Akademia przedszkolaka” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego ogólnym celem jest objęcie dzieci wychowaniem przedszkolnym, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lider Wałecki, a jego autorem i koordynatorem jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostomi p.Halina Stachowiak. W ramach projektu 23 dzieci 3-4 i 5-letnich ze wsi Gostomia, Dzikowo, Brzezinki, Łąki otrzymuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy z językiem obcym (angielskim), zabawy rekreacyjno-sportowe oraz warsztaty artystyczne (plastyczne i umuzykalniające). Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej dzieci z terenów wiejskich uczestniczą w wyjazdach do muzeum, kina i wycieczkach, np. do leśniczówki i stadniny koni w Kołatniku. Dla dzieci i rodziców zorganizowano także imprezy integracyjne i okolicznościowe

Dzień Matki i Festyn Rodzinny-Familiada.

Dzieciom uczestniczącym w projekcie zapewniono codzienny ciepły posiłek.
W ramach projektu jego realizatorzy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym stereotypów płci

i ich zwalczania w edukacji przedszkolnej a dla rodziców zorganizowano pogadankę i prezentację multimedialną.

Projekt trwa od 25.01.2010r. do 25.06.2010r.


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz