Rzecznik

PLAN PRACY

RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

Każdego roku uczniowie 

 • zostają zapoznani z zakresem obowiązków Rzecznika Praw Ucznia,
 • informowani są o przysługujących im prawach i obowiązkach,  
 • rozwiązują test kompetencyjny, dotyczący praw i obowiązków ucznia (klasy IV,V,VI),
 • w razie problemu kontaktują się z Rzecznikiem Praw Ucznia poprzez adres mailowy lub osobiście na długich przerwach międzylekcyjnych,
 • Mam prawo do …  Moim obowiązkiem jest …- na lekcji plastyki tworzą pracę plastyczną o tematyce dotyczącej ich praw oraz obowiązków,
 • na zajęciach informatyki tworzą prezentację na temat praw człowieka.    

 

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 6. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 7. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania

stanowią tajemnicę służbową!


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz