Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2015/16

Anna Zasada-Wyrzykowska- dyrektor Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II
w Strącznie

Halina Stachowiak - kierwonik Szkoły Filialnej im. Janusza Korczaka w Gostomi

Małgorzata Gościńska – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Rutkowska - wychowanie przedszkolny

Aleksandra Mowczan - wychowanie przedszkolne

Urszula Ujmowicz - wychowanie przedszkolne

Anetta Pietkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Katarzyna Żuprańska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, świetlica socjoterapeutyczna

Joanna Wawszczyk – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Marcin Paprota -  plastyka

Anna Barwińska - język polski, biblioteka, zajęcia świetlicowe

Alicja Korpalska - historia, rewalidacja

Ewelina Stankiewicz - matematyka, zajęcia komputerowe

Anna Kajszczak - przyroda

Paweł Stankiewicz - wychowanie fizyczne, trener piłki nożnej

Joanna Szpynda - język angielski, zajęcia techniczne

Renata Szczech – religia, WDŻ, zajęcia świetlicowe

Katarzyna Stępień - Duda - muzyka

Monika Smodis - terapia logopedyczna

Katarzyna Wenio-Czapska - pedagog szkolny


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz