PLAN PRACY MAŁEJ RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Termin

 

 

Organizacja pracy Rady Rodziców

 

Wybory do Prezydium Rady Rodziców.

 

Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014.

 

Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców.

 

 

IX

 

 

IX

 

 

IX

 

 

 

Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną

 

Uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki .

Opiniowanie planu finansowego szkoły 

Promocja szkoły 

 

Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli 

 

 

IX

 

IX 

 

cały rok

 

VI

 

Udział rodziców w organizacji życia społeczności uczniowskiej

 

Pomoc w przygotowaniu i organizowaniu konkursów oraz imprez szkolnych i klasowych 

 

 

 

wg kalendarza imprez szkolnych 

 

Udział rodziców w pracach organizacyjnych szkoły

 

Udział rodziców w pozyskiwaniu sponsorów, środków finansowych, materiałów i innych  

 

cały rok

 Zarząd Rady Rodziców


Losowe Zdjęcie

???


NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM PROCES NAUCZANIA I WYCHOWANIA STANOWI RADOSNE PRZEŻYCIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.


Wykonanie Webdes. Wspierane przez: Ogłoszenia Piła Wałcz